Vuolenkosken Nuorisoseura Vunse

Vuolenkosken Nuorisoseura Vunse on vuonna 2014 perustettu nuorisoseura, joka ajaa Vuolenkosken kylän ja sen lähialueen lasten ja nuorten etuja. Vunsen ydinajatuksena on kehittää toimintaa lapsille ja nuorille, sekä aktivoida ja osallistaa heitä vaikuttamaan oman elämänsä päätöksiin. Lisäksi lapsia ja nuoria kannustetaan hyviin elämäntapoihin, arvoihin sekä vapaa-aikaan. Kokonaisuutena lasten ja nuorten hyvinvointi on

Vunselle sydämen asia.

Vunsen väki toimii kylällä mm. vapaaehtoisina nuokkuvalvojina ja tapahtumien järjestäjänä, yhdessä kylän muiden toimijoiden kanssa. Vunsen järjestämiä tapahtumia ovat mm. LÄISKIS, lastenalueet kylän tapahtumissa sekä Bingo.

Jos olette halukkaita tukemaan Vunsea, voitte tehdä sen esimerkiksi osallistumalla Vunsen järjestämään toimintaan tai liittymällä seuran jäseneksi. Tarkemmin voit asiasta tiedustella rahastonhoitaja Saija Purholta.

Kaikki tuotto käytetään lyhentämättömänä lasten ja nuorten hyväksi.

Meidät löydät myös Facebookista! www.facebook.com/vuolenkoskennuorisoseura

Vunsen väki kiittää!

Yhteystiedot:

Puheenjohtaja Marika Korhonen 045-2026044

Sihteeri Pauliina Luotola 040-8664422

Rahastonhoitaja Saija Purho 0500 658 761

Yhteystiedot

Vuolenkosken Nuorisoseura Vunse
Puheenjohtaja: Marika Korhonen